Hlavní stránka » Rozvíjíme potenciál » Proč jsou výukové programy dobré pro děti. Rozvíjejte potenciál svých dětí.

Proč jsou výukové programy dobré pro děti. Rozvíjejte potenciál svých dětí.

Výukové počítačové programy pro děti mají hned několik výhod, které mohou rodiče využít pro rozvoj svých dětí. Nejsou samozřejmě samospásné, tedy není vhodné jejich vliv a účinek přeceňovat, ale nejsou ani pouhou zábavou.

Počítačové výukové programy mají svá nesporná pozitiva. Jistě mají i své slabiny. V tomto článku bych se rád zaměřil spíše na ty silné stránky.  Proč? Protože ne vždy jsou zcela zřejmé a ne vždy jsou doceňované. K nesporným kladům patří tyto aspekty:

  • Opakování a upevňování učiva. Jsou vhodnou formou opakování a procvičování školního učiva. Zejména v těch oblastech, kde je nutná rutina, soustavnost. Tím jsou vhodné pro procvičování početních úkonů, jako je násobilka, sčítání i odčítání aj. Nespornou výhodou mohou být na procvičování gramatických jevů- a to jak v češtině, tak i v cizích jazycích. (Vyjmenovaná slova, slovíčka, …)diktaty
  • Práce v individuálním tempu. Tento aspekt zdůrazňuje individuální potřeby dítěte, které daný program využívá. Zpočátku pomaleji a menší množství, postupně zvyšovat náročnost a snižovat časový limit atp. Většina kvalitních výukových programů to umí.
  • Okamžitá zpětná vazba. Toto je důležitá vlastnost. Umožňuje okamžité poskytnutí správného výsledku, opraví chyby, ukáže správné řešení. Mnohé výukové programy dokonce nepustí uživatele dál, dokud nesplní úkol správně. Je zde učící efekt.
  • Rozšiřování učiva a obzorů. Mnoho výukových programů má za svůj cíl spíše poučit než procvičovat. Jsou to nejen různé podoby encyklopedií, ale i výukové hry a tematické programy. Zde se děti zase dozvídají mnoho podrobností a informací o zvoleném tématu nebo oblasti. (Příroda, dinosauři, mechanika, fyzika, historie a mnoho dalších). Zde často děti samy procházejí programem a vyhledávají informace, plní kvízy, sbírají úkoly a další. Je zde integrována hra i poučení vhodnou nenásilnou formou.
  • Rozvoj kreativity. Ano, čtete správně. Je zde i rozvoj kreativity. Ačkoliv právě toto je často výukovým programům vytýkáno, tak mnohé umí i rozvíjet děti v této oblasti. Samozřejmě- nejsou to třeba ty programy na procvičování, ale to také není jejich cílem. Jsou to třeba produkty, které  umožňují dětem  si vytvořit své deníky, webovské stránky, plakáty a psané projekty( rozvíjí tvůrčí psaní) . Nebo jiné jsou zaměřeny na výtvarné a grafické aktivity atp.
  • Samostatná práce je další významný důvod pro vyzkoušení a používání výukových programů v praxi. Zpočátku dítěti pomůžete s ovládáním a navigací programu, ale záhy už může pracovat samo. Tedy může zlepšovat svoji přípravu do školy, procvičovat jevy, ve kterých „plave“, zdokonalovat své vědomosti. Mnohé programy umí výsledky uložit, takže i vy – rodič, máte zpětnou vazbu, co vaše dítě dělalo a v jaké kvalitě. Vedete jej k samostatnosti.

vyjmenovana slova

Jistě,mohu jmenovat další důvody, ale tyto uvedené považuji za významné a hodné zmínky. Přeji vašim dětem hodně zábavy i poučení při práci s kvalitními výukovými programy.

Mgr.Miloslav Hubatka

veda pro děti