Hlavní stránka » Poradna » Zápis do první třídy a nerovnoměrný vývoj dítěte v předškolním věku

Zápis do první třídy a nerovnoměrný vývoj dítěte v předškolním věku

Jeden z nejčastějších dotazů, který v posledních letech od rodičů dostávám, se týká nerovnoměrného vývoje dětí. Je to dotaz nejen stále více častý, ale také stále více aktuální.

Skutečně přibývá dětí, které v jedné oblasti jsou daleko před svými vrstevníky, ale docela často zase v jiné oblasti jsou v pásmu průměru. To v tom lepším případě. Nebo naopak v některé oblasti jsou dokonce lehce podprůměrné. O to více je rozdíl potom vidět.

Jedná se o nerovnoměrný vývoj dítěte, tedy o situaci, kdy dítě v jedné oblasti je vysoko nad běžným standardem, ale v jiné oblasti svého rozvoje je více či méně opožděnější. V současnosti má stále více dětí akcelerovanou právě poznávací a rozumovou složku. Tedy mají znalosti vysoko nad průměrem a daleko před svými vrstevníky. Na druhou stranu jsou tyto děti skutečně zase v jiné oblasti nezralé, tedy mají problémy buď v sociální oblasti – například vztahy, nebo v oblasti osobního vývoje, resp. v oblasti návyků, zralosti celkové nebo problémy s koncentrací. Vždy je třeba odlišit, která ta složka je akcelerovaná a která spíše pomalejší.

Současná praxe skutečně ukazuje případy, kdy je rozumová složka velmi akcelerovaná, ale celková školní zralost je pomalejší. Děti pak mají základy trivia – čtení – psaní  a počítání, ale nezvládají  jiné dovednosti. Jsou slabší třeba v samostatnosti anebo mají problémové vztahy se svými vrstevníky apod. V posledním období je nejčastějším znakem nezralosti neschopnost soustředění. Tedy neschopnost dělat jednu věc pořádně po delší čas – alespoň 10 a více minut a tuto činnost i dokončit. Dělat, i když se mi zrovna nechce apod. Jenže toto jsou aspekty, které budou ve škole hrát důležitou roli pro úspěšnost a tím také pro jeho celkovou spokojenost.

 

Pokud je školní zralost dítěte takto nevyrovnaná, pak bych v takovémto případě odklad spíše doporučil. Domnívám se, že je užitečné dát dítěti čas dozrát a lépe se připravit na školu. Pokud tak neučiníte, riskujete neúspěch, ztrátu motivace a následně školní problémy a průměrnost. Pokud vám ve školce říkali, že se jim vaše dítě jeví jako nezralé, mají jistě argumenty a já bych doporučil je vyslechnout, podívat se do jeho portfolia a porovnat jeho výsledky s úspěšnějšími spolužáky. Je-li ten výsledek zřejmý, pak bych školu skutečně odložil.

V neposlední řadě je na místě rada a posouzení odborníka. Odborný psycholog v pedagogicko-psychologické poradně zodpovědně a nestranně posoudí školní zralost a připravenost v širších souvislostech. Pediatr posoudí zase tělesné a další aspekty. Stále více škol má své vlastní psychology a školní speciální pedagogy. I ti mohou pomoci radou.

 Nástup do školy nejsou závody. Zde se nehraje na to, kdo tam bude dříve, ale kdo to zvládne lépe.  

Několik argumentů, co by se mohlo stát, když dáte dítě do školy zbytečně předčasně:

 • Tak, jak je nyní jeho vývoj a současné výsledky nerovnoměrné, tak je pravděpodobné, že budou nerovnoměrné i jeho školní výsledky.
 • Omezení, resp. nedostatečnost v jedné oblasti ,bude limitovat všechny ostatní – vyrovnanost je v současné škole výhodnější než akcelerovanost v jedné, dvou oblastech.
 •  Pokud se začnou dostavovat dílčí neúspěchy, může se stát, že dítě záhy ztratí svoji vnitřní motivaci a chuť do další práce – škola, do které se zpočátku tak těšil jej začne obtěžovat a nebude do ní chtít chodit. Zejména, kdyby se přidaly další problémy  – např. s chováním, spolužáky, učiteli…
 • Předčasný nástup budou nejspíše provázet vzdělávací obtíže a problémy, které záhy způsobí, že i dítě s velkým potenciálem bude spíše směřovat k průměru. Bohužel toto naprogramuje nejen jeho myšlení a sebereflexi, ale také určí další nepříznivý rozvoj a přístup na další roky.

Závěr a doporučení:

  1. Podívat se a probrat s MŠ slabé stránky a porovnat s jinými vrstevníky
  2. Opravdu zodpovědně dát odklad a netlačit na pilu
  3. Zaměřit se  v dalším období  na dohnání a doplnění slabých stránek a omezení
  4. Současně dále rozvíjet silné stránky, nenechat stagnovat
  5. Nejlépe i mimo MŠ docházet s dítětem na nějakou volnočasovou aktivitu – jakoukoliv. Sport, výtvarka…co bude vaše dítě  bavit. Zde potom rozvíjet i trochu disciplínu a návyky vhodné pro školu.

 

Hodně úspěchů a trpělivosti

Mgr. Miloslav Hubatka